lauantai 23.2.2019 Aslak

Sanoja Sinulle vuodesta 1976

Yritysvierailulla mökkikunnassa

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen (oik.) vieraili Rautavaaralla. Yritysvierailulla mukana olivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Matikainen (vas.), kunnanjohtaja Unto Murto ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Korkalainen. Lastensuojelukoti Lakotaa esittelivät laitoksen johtaja Riikka Jokinen ja yrittäjä Marianna Kauhanen.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen kannustaa kuntaa vuoropuheluun yrittäjien kanssa.

Rautavaaran Yrittäjät on huolissaan kunnan elinvoimaisuudesta ja toivoo kunnalta panostusta yrityspalvelumallin kehittämiseen.
– Olisi hyvä, jos kunnasta silloin tällöin kysyttäisiin, mitä yrittäjille kuuluu, sanoo yrittäjä Aki Karmitsa.
Kuulolla maanantaina olivat paitsi kunnanjohtaja Unto Murto, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Matikainen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Korkalainen, myös Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen, joka vieraili mökkikunnassaan Rautavaaralla.
Rautavaaran Yrittäjien puheenjohtaja Marianna Kauhasen mukaan ihanteellista olisi, jos kunnassa kaikki yrittäjien palvelut olisivat saatavilla helposti yhdeltä luukulta ja koko yrityksen elinkaaren kattavasti.
– Jos kunta ei pysty itse toteuttamaan palvelua, sen voisi tehdä yhteistyössä esimerkiksi muiden kuntien kanssa.
Arto Nykäsen mukaan hyvin toimivia malleja yrityspalveluiden toteuttamiseen löytyy maakunnasta monia. Yksi vaihtoehto voisi olla Unto Murron esittämä yritystoimikunta, johon kuuluisi niin kunnan kuin yrittäjien edustajia.

Tänä vuonna Rautavaaralle on perustettu jo kuusi uutta yritystä. Marianna Kauhanen iloitsi erityisesti siitä, että nuoria on saatu mukaan yrittäjäyhdistyksen toimintaan.
Arto Nykänen muistutti, että Rautavaarakin kuuluu Kuopion seudun Uusyrityskeskuksen palvelujen piiriin.
– Näitä palveluja kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Yrittäjäksi aikova saa uusyrityskeskuksesta arvion yritysideastaan ja apua yrittäjyyden alkutaipaleelle, esimerkiksi rahoituksen järjestämiseen, sanoo Nykänen.
Rahoitusta on tarjolla esimerkiksi Kalakukko Leaderin ja Ely-keskuksen kautta. Rautavaaran vahvuuksina nähtiin hyvät laajakaistayhteydet ja toimitilat esimerkiksi virastotalolla. Unto Murto visioi kiinteistöön hyvinvointipalvelujen keskittymää.
Luontokohteiden tuotteistaminen voisi tarjota uusia yritysmahdollisuuksia matkailualalle. Myös Sote- ja maakuntauudistuksen myötä lisääntyvä valinnanvapaus voisi mahdollistaa uudenlaista yrittäjyyttä.

Rautavaaralla Arto Nykänen vieraili Rautavaaralla Tulilyhty Oy:n lastensuojelukoti Lakotassa. Tulilyhty Oy työllistää 22 henkilöä, joista 15 asuu Rautavaaralla.
Ohjaajana Lakotassa työskentelevä Anu Pennanen muutti työn perässä Rautavaaralle noin vuosi sitten.
– Olen viihtynyt oikein hyvin, täällä on mukava asua ja harrastaa koirien kanssa, sanoo Pennanen.
– Kunta ja yritykset tarvitsevat toisiaan. Kun yritykset menestyvät, kuntaan syntyy työpaikkoja ja verotuloja asukkaiden hyvinvoinnin rakentamiseen, sanoo Marianna Kauhanen.

Nykänen vieraili myös LVI-Karmitsa Oy:ssä, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta.
– Aloitin yrittäjänä 1.6.1998. Nykyään kunta on isoin yhteistyökumppani, kertoo yrittäjä Aki Karmitsa.
Karmitsa on tyytyväinen tiloihin, joissa on toiminut jo vuodesta 2003 lähtien. Yritys oli ensin kunnan vuokralaisena, mutta osti sittemmin hallin omaksi. Samoissa tiloissa toimii myös puolison Anu Karmitsan tilitoimisto.
LVI-töiden lisäksi yritys on vuosien mittaan lisännyt toimenkuvaansa kaikki rakentamiseen ja talotekniikkaan liittyvät palvelut, sekä muutaman vuoden tauon jälkeen moottorikelkkareittien ja hiihtolatujen talvikunnossapidon.

Kommentit

 • Unskin kynästä

  Kunnassa menossa oleva Positiivinen Pöhinä tuo työpaikkoja kuntaan. Positiivista Pöhinää on saanut aikaan kunnan vuoden 2017 tilinpäätös, joka on ylijäämäinen +785.373,14 euroa. Kunnan taseessa on ylijäämää yhteensä 5.470.415,88 euroa. Taseen vahvistuminen on erittäin hyvä asia näissä muutoksen tuulissa. Talouden tasapainoa haettaessa menoja karsimalla, tulee etsiä keinoja tulojen kasvattamiseen. Siksi meillä tulee olla kykyä jarruttaa ja kiihdyttää, leikata ja kehittää samaan aikaan.

  Yhteistyöllä olemme onnistuneet valtuustokaudella 2013-31.5.2017 ja 1.6.2017 seuraavissa: kiinteistöjen Paloasema 2 ja Metsäkartanon jätevesipuhdistamon myynti 2017, uusi Paloasema 2016-2017, Karinkosken sillan kunnostaminen 2016-2017, uusi keskuskeittiö 2015, uudet palveluyksiköt Hopeapaju, Päivänsine, Ollintori, Lepolan ambu-lanssitilan muutos Voimatuvaksi ja sen kuntoilulaitteet (ikäihmisille sopivat), Lepolan tilojen muutos asuin käyttöön, Monitoimi-puisto Puuton suisto, kunnan päätien eli Savontielle uusi päällyste 2014, kevyenliiken-teen väylä Pappilanmäelle 2015, Monitoimihallin salaojitus ja seinän kaatumisen estäminen, Yläasteen oppilasasuntolan salaojitus, vanhan Oppilasruokalan muuttaminen esiopetuksen tiloiksi ja piha-alueen salaojitus, Kirjaston vuotavan katon korjaus, Rautaharjun kerrostalon putkiremontti, Kirkonkylän vedenkäsittelylaitoksen peruskorjaus (alavesisäiliö) 2015, työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena lähihoitaja ja korjausrakentamisen kurssit 2015-2016, yhteistyö Sami Talo Oy/Unto-talomallisto ja USO-koulutus 2013-2018: Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen, Suomen Kuntaliitto ja FCG Oy. USO:n avulla selvitetään mm. vaihtoehtoisia tuotantotapoja, palvelujen järjestämisen muotoja ja kustannusten alentamista eri toimialoilla. Tavoitteena Kuntastrategia-2030-asiakirjan keinoilla turvata kunnan lähipalvelut pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen olosuhteissa.

  Positiivista Pöhinää tulossa lisää: Paljakan luonnonsuo-jelualue toteutui 2017/Metso-hankkeena 2014: valtio maksoi kunnalle 88.000 euroa rauhoituskorvausta ja osti kaksi määräalaa Kiparinvuori ja Pikku-Mäkelä nimisistä tiloista. Hinta yhteensä 303.000 euroa. Kaikki yhteensä 391.000 euroa.

  Hiekkahäikän ranta-asemakaavan muutostyö hyväksyttiin valtuustossa 16.12.2013. Tonttien hinnat oat 2€/m2 ja vesi-ja viemäriliittymien hintoja ei peritä, jos kauppakirja teh-dään 31.8.2018 mennessä. Koskee myöskin Jokisuun-niemen ja Karikosken kaava-alueiden AO-tontteja.

  Jukolan osuuskauppa päätti keväällä 2018: ostaa Siwan kiinteistön ja purkaa sen toukokuun loppuun mennessä sekä rakentaa uuden päivittäisruokakaupan. Todella upeeta.

  Kunnanlääkärit Oy avasi 18.4.2018 lääkärin vastaanotto-tilat monia-layrittäjä Lauri Keinäsen Rautavaara Portti Oy:n omistamissa tiloissa (entinen poliisilaitoksen tilat) Lääkä-ri/sairaanhoitaja palvelut 5 kertaa viikossa. Uusi yritys on Kunnanlääkärit Oy Rautavaara. Kiitokset lääkäreille Jyri Moilanen ja Janne Forsberg.

  Kunnanvaltuusto päätti 18.12.2017: Lukion oppilaaksi ottamista ei lopeteta ensi syksynä, vaan katsotaan vielä kaksi (2) vuotta ja tehdään sinä aikana määrätietoista ja näkyvää Rautavaaran lukion kehittämis- ja markkinointi-työtä. Lukion kehittämistyöryhmä perustettiin tammi-kuussa 2018. Hakuaikana lukioon 15.3.2018 saakka: hakijoita 11 hlöä, joista 5 hakijaa asetti Rautavaaran lukion 1 sijalle.

  Positiivinen uutinen tämäkin: Kunnanhallitus 23.4.2018 § 94: Ensolan-nimisen rivitalokiinteistön purkaminen 30.9.2018 mennessä.

  Asuntoja hoivasolua ja intervallihoitoa varten tarvitaan. Visiona: Ikäihmisille itsellisen ja yhteisöllinen asuminen. Tontille on laajakaistavalmius nopeudella 100Mbit/s (RTVO) ja kaukolämpövalmius (Rautavaaran Lämpöosuuskunta). Rahoitusta ARA, Sitra, STAE, STM.

 • Unskin kynästä

  Rautavaaran leipomo laajentaa.

  Positiivinen Pöhinä eiku kunnassa jatkuu. Leipomo rakentaa lisää tilaa noin 120 neliön verran. Työt alkavat kesällä ja valmistuessaan leipomolla on 700 neliötä tilaa.

  Yritys aikoo palkata ainakin kaksi uutta työntekijää. Yrittäjän mukaan leipomo tarvitsee myöhemmin lisää uusia työntekijöitä.

  Rautavaaran kunta ostaa leipomon kiinteistön ja yritys on tulossa tiloihin vuokralle. Vuokrasopimus on 20 vuoden mittainen. Kunta maksaa kiinteistöstä 167 000 euroa. Leipomo maksaa vuosittain vuokraa kunnalle runsaat 8000 euroa. Kunta lunastaa tilat, jotta leipomo voi laajentua ja työpaikat turvataan. Asiasta päätti Rautavaaran kunnanvaltuusto 14.5.2018. Päätös oli yksimielinen.

  Leipomo on Rautavaaran mittakaavassa merkittävä työllistäjä. Sillä on nyt kahdeksan vakituista neljä osa-aikaista työntekijää.

  Leipomo suunnittelee laajentavansa siten, että tulevaisuudessa sen työllisyysvaikutus olisi 15–20 henkilötyövuotta.

 • Unskin kynästä

  Elinkeinopoliittinen mittaristo 2018/Suomen Yrittäjät ry:n
  kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. ELPO-kysely toteutettiin yhteistyössä IROResearchin kanssa 16.2.2018-16.4.2018. Kyselyyn vastasi koko maassa 5.835 jäsenyrittäjää.

  Kysymyslomakkeella vastaajilta pyydettiin kokonaisarvo- sanat kunnan elinkeinopolitiikan osa-alueista sekä koko- naisarvosana kunnan elinkeinopolitiikasta kouluarvosana-asteikolla 4-10.

  Rautavaaran kunnan keskiarvo oli 6,2 eli toiseksi heikoin heti Sonkajärven 6,1 jälkeen kun koko maan keskiarvo oli 6,7 ja aluejärjestön (Savo) 6,9.

  Rautavaaralta vastasi 10 yrittäjää. Vuonna 2016 vastasi vain 2 yrittäjää.

  Linkki Suomen Yrittäjien tekemään kuntakohtaiseen tutkimukseen löytyy tästä:
  https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/elpo2018_rautavaara_savo_0.pdf.

  Toivotaan, että tuloksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti elinkeinopolitiikan kehittämistyössä.

 • Unskin kynästä

  POSITIIVINEN PÖHINÄ EIKU JATKUU KUNNASSA:

  Kuluvana vuonna Rautavaaran kunta täyttää 144. Tavataan Rautavaara-Päivillä 30.6.2018-1.7.2018 kotikunnan tee-malla: ”PIHKASSSA KOTISEUTUUN: Paluumuutto, Laaja-kaista/Digitalisaatio ja Vapaa-ajan palvelut.”

  Olisi todella mukavaa, jos Sinäkin muuttaisit takaisin Rautavaaran kuntaan ja liittyisit 1.674 rautavaaralaisten joukkoon. Positiivista Pöhinää kunnassa on saanut aikaan vuoden 2017 tilinpäätös, joka on ylijäämäinen +785.373,14 €:a. Tämä vahvistaa kunnan tasetta ja luo rahoituspusku- näinä muutosten tuulissa.

  Lisää Positiivista Pöhinää kuntaan ovat tuoneet Osuus-kauppa Jukolan päätös ostaa Savontien varrelta Siwan kiinteistö, purkaa se ja rakentaa uusi 900 m2 suuruinen päivittäistavarakauppa vuoden 2018 loppuun mennessä.

  Kunnanlääkärit Oy Rautavaara avasi 18.4.2018 lääkärin vastaanottotilat Rau-tavaara Portti Oy:n omistamissa tilois-sa (entinen poliisin tilat, Apteekin yläpuolella). Lääkäri/sai-raanhoitaja palvelut 5 kertaa viikossa.

  Lukion oppilaaksi ottamista ei lopetettu syksyllä 2018, vaan katsotaan vielä kaksi (2) vuotta ja tehdään sinä aikana määrätietoista sekä näkyvää Rautavaaran lukion kehittä- ja markkinointityötä. Yrittäjien mukaan Lukio luo elinvoimaa kuntaan.

  Rautavaaran Lentokeskuksen kehittämisessä tulee oppi-laitoksen olla mukana. Lentokeskus Itä-Suomen harras-teilmailun mekaksi.

  Paluumuuttoasi varten kunnalla on nyt myynnissä 1€-2€/m2 tontteja (50 kpl) Jokisuunniemen, Hiekkahäikän ja Karikon kaava-alueilta. Kaava-alueilla myytävien oma-kotitalotonttien ostajalle annamme vesi- ja viemäriliittymät korvauksetta. Talon rakentaminen tulee aloittaa vuoden sisällä kauppakirjan allekirjoittamisesta.

  Tämä omakotitalo tonttitarjous on voimassa 31.08.2018 saakka. Sen arvo on 4.000€-6.000€ talon koosta riippuen.
  Hiekkahäikän tonttien myyntiä vauhdittaa Paljakan luon-nonsuojelu-/retkeilyalueen toteutuminen vuonna 2017. Kiparinvuoren ja Paljakan tilojen rajaaminen edellä mai-nittuun tarkoitukseen mahdollisti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO. Alueen kokonaispinta-ala on 52,8 ha.

  Rauhoittamisen tarkoituksena on metsäluonnon suojele-minen säilyttämällä alue luonnontilaisena. Tämä avaa uuden mahdollisuuden kunnan luontomatkailun kehittä- miseen vuonna 2015 laaditun Kunnan Matkailun kehittä-missuun- nitelman (Matkailun Master Plan) mukaisesti vv. 2017-2018.

  Tekeillä Suomen historian suurin julkisen hallinnon uudistus, joka toteutuisi 1.1.2019 alkaen . Uusi kuntalaki, sosiaali- ja terveydentoimen (SoTe/PoSoTe) sekä Maa- kuntahallinnon ja Valinnanvapauslaki uudistukset pakot-tavat kunnan arvioimaan palvelujaan. Käytännössä yli puolet kunnan tehtävistä ja taloudesta siirtyisi Pohjois-Savon maakuntahallinnolle. Rautavaaran kunnan organi- saatiosta koko tulosalue II/perusturvatoimi 60 hlöä. Jatkossa tärkeimmät tehtävät ovat huolehtia kunnan perustehtävistä ja kantamaan vastuun asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimasta sekä kestävästä kehityksestä nyt ja tulevaisuudessa.

  Selkeä yhteinen tahtotila kunnassa on, että Rautavaaran kunta pidetään itsenäisenä kuntana. Kansanomaisesti sanottuna: Jauhoja on riittävästi ja ne ovat hyvänlaatuisia. Kuntamme visio korostaa erityisen voimakkaasti pai- kallisen identiteetin vahvistamista. Pienkuntamme vahvuutena on yhteisöllisyys, joka luo turvallisuutta ja yhteishenkeä.

  Kunta elää myös nykyaikaa ja Digitalisaation tuomia mahdollisuuksia täytyy ottaa rohkeasti käyttöön. Kunta tarjoaa kuntalaisille tasokkaita peruspalveluita, erityisesti kiitosta on jaettu monipuolisille vapaa-ajan palveluille ja nopeille laajakaistayhteyksille 100Mbit/s. Rautavaaran tietoverkko-osuuskunta (RTVO) sai vuonna 2014 valmiiksi laajakaistan viisi runkolinjaa ja kunnan laa-jakaistapeitto on 100%. Laajakaistayhteys on nykykodissa yhtä tärkeä perus- toiminto kuin lämmitys, sähkö ja vesijohtoverkosto. Sen avulla voi sijainnista riippumatta olla yhteydessä mihin maailmankolkkaan tahansa ja käyttää jat- kuvasti erilaisia palveluita. Laajakaistaan investointi nostaa kiinteistösi arvoa.

  Kunta pitää hyvää huolta kaikenikäisistä kuntalaisistaan kehittämällä lähipalveluitaan: päivähoidosta koulutukseen, terveyshuoltoon ja erityisesti ikäihmisten asioihin. Kunta todella panostanut hoivapalveluihin lippulaivana Palve-lutalo Lepola. Vasarat ovat paukkuneet ja sahat soineet v.2011 alkaen. Keskuskeittiö (3,2 milj.€) valmistui 31.7.2015 ja uusi Paloasema (2,7 milj.€) Karikosken silta valmistuivat 2017. Paloasemalle olemme järjestäneet moottorisaha-taiteilija Erkki Rytkösen tekemään Letku-Karhu-veistosta.

  Kunnan Nuorisovaltuusto (RaNuVa), Vanhus- ja vammais-neuvosto, monet yhdistykset ja urheiluseurat sekä seura-kunnat järjestävät monenlaista harrastetoimintaa, joten innostavaa tekemistä on tarjolla vauvasta vaariin ja jokai-seen makuun.

  Yhteisöllisyyttä ovat kunnassa vahvistaneet Rautavaaran Harrasteteatteri yli 30 vuotta. Teatteri on tasokkaiden esitysten myötä vakiinnuttanut asemansa yhtenä Pohjois-Savon kärkiteatterina. Kuluvan kesän esitys on Valtion vakituinen mies. Hauskoja kommelluksia ja kohellusta piisaa. Amorista puhumattakaan.

  Uskomatonta, että vähälapsisessa kunnassa on toiminut yli 25 vuotta Rautavaaran Nuorisosirkus.

  Rautavaaran kunta tähtää luottavaisena tulevaisuuteen. Kunta ei menesty odottamalla, että joku tekee asiat meidän puolesta. Pitää uskaltaa olla reilusti päätään pitempi muita, koska silloin näkee kauaksi. Rautavaara tarvitsee nyt yhä enemmän tekijöitä. Mikä on kohtuullinen matka palveluihin ja miten pidetään peruspalvelut harvaan asutulla alueella? Siinä tehtävää meille kaikille.

  Muista, että Sinä voit vaikuttaa kuntamme palvelujen kehittämiseen antamalla niistä palautetta kunnalle. Siitä kaikki kehittämistyökin lähtee. Pienkunta on ihmistä lähellä. Myönteinen ajattelu ei synny itsestään. Maalais- ljärjellä yhdes-sä tulevaisuuteen-visiota tarvitaan.

  Mutta mikään ei voita käyntiä itse paikan päällä Rauta- vaara-päivillä 30.6.2018- 1.7.2018. Poiketkaa toki katso-massa tänä kunnan 144 vuotisjuh-lavuonna moottori-sahataiteilija Erkki Rytköstä veistämässä Letku-Karhu patsasta.

  Eteenpäin siis mennään: monenlaista Positiivista Pöhinää on kunnassa näkyvissä ja kunta on monessa mukana ja Rautavaaraa tehdään yhdessä kuntalaisten kanssa.

  Pysytään kaistalla maailman tappiin.

  Kaikista näistä lisäinfoa kunnan uusilta kotisivuilta http://www.rautavaara.fi

  Hyvää Kesää 2018

  Unto Murto
  kunnanjohtaja

Jätä kommentti

*