keskiviikko 21.8.2019 Soini, Veini

Sanoja Sinulle vuodesta 1976

Uusien opiskelijoiden ottaminen lukioon etenee kunnavaltuustoon

 

Rautavaaran kunnanhallitus päätti maanantaina viedä kunnanvaltuustoon päätöksen, ettei lukioon otettaisi uusia oppilaita ensi syksystä alkaen. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 18.12.

Kunnanjohtaja Unto Murto esitti kunnanhallitukselle, että asia palautetaan takaisin hyvinvointilautakunnalle uudelleenvalmisteltavaksi. Kunnanhallituksen kokouksessa esitettiin vastaehdotus, jonka mukaan asia vietäisiin kunnanvaltuuston päätettäväksi. Esityksen teki Arto Hakkarainen ja sitä kannattivat Kirsi Koskelo ja Hannele Pursiainen. Seuranneessa äänestyksessä kunnanvaltuuston päätettäväksi lähettämisen  kannalla oli vielä Jukka Korkalainen. Asian palauttamista hyvinvointilautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi kannattivat Matti Ahonen, Maija Kärkkäinen ja Rauni Pursiainen. Ehdotus asian lähettämiseksi kunnanvaltuustoon voitti siis äänin 4-3. Kunnanjohtaja Unto Murto jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Kommentit

 • Unto Murto

  Ohessa vielä päätös kokonaisuudessaan eli Kunnanhallitus 4.12.2017 § 360/Lukion opiskelijaksi ottamisen lopettaminen syksystä 2018/Palauttaminen hyvinvointilautakunnalle uuteen valmisteluun

  Kj:n ehdotus:

  Kunnanhallitus päättää palauttaa asian hyvinvointilauta-kunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelussa tulee ottaa huomioon lukion välittömät ja välilliset sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset oppilaille, lapsiperheille, opetta-jille, kunnan palveluille ja paikkakunnan yritystoiminnalle.

  Esittelijän perustelut liitteistä:
  – Avoimessa keskustelutilaisuudesta 14.11.2017 lukiosta saatu palaute: lukio säilytettävä ja lukiolle kehittämissuun-nitelma
  – Hallintolaki § 41/Annetut kirjalliset kannanotot: lukion opiskelija ottamista ei saa lopettaa syksyllä 2018. Lukiota tulee alkaa kehittää: erityislukio, kaksoistutkinto, oppilas-maksut jne.

  Päätös:

  Asiasta käydyn keskustelun aikana jäsen Arto Hakkarainen ehdotti jäsenten Kirsi Koskelon ja Helenan Pursiaisen kannattamana, että kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyvinvointilautakunnan 02.11. 2017 §:ssä 28 tekemän päätöksen mukaisesti: Lukion opiskelijaksi ottami-
  nen lopetetaan syksystä 2018 lukien.

  Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, koska on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta suoritettava äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuuto-äänestystä, jossa kunnanjohtajan ehdotusta kannattava äänestää ”Jaa” ja jäsen Arto Hakkaraisen ehdotusta kannatava äänestää ”Ei”.

  Puheenjohtajan tekemä äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

  Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin yhteensä seitsemän (7) ääntä. ”Jaa”-ääniä kolme (3): Matti Ahonen, Maija Kärkkäinen ja Rauni Pursiainen sekä ”Ei”-ääniä neljä (4): Arto Hakkarainen, Kirsi Koskelo, Hannele Pursiainen ja Jukka Korkalainen.

  Puheenjohtaja totesi, että äänin kolme (3) ”Jaa-ääntä ja neljä (4) ”Ei-ääntä hyväksyneen jäsen Arto Hakkaraisen ehdotuksen:
  – kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyvinvointilauta-kunnan 02.11. 2017 §:ssä 28 tekemän päätöksen mukaisesti: Lukion opiskelijaksi ottaminen lopetetaan syksystä 2018 lukien.

  Kunnanjohtaja Unto Murto ilmotti jättävänsä pöytäkirjaan eriävän mielipiteen (KuntaL § 106).

 • Terttu Haara

  Eikös vasemmisto eduskunnassa valita jatkuvasti koulutuksen vähentämistä syyttämällä nykyistä hallitusta, Miten kunnassa toimitaan toisin kun täytyisi estää syrjäytymistä.

 • Uti Muti

  Kunnanvaltuuston kokouksessa 18.12.2017 kaikille selvisi ettei kunnan talous ole kriisiytymässä.
  Kunnan tase on vahva kuin Kiparinvuori. Tällä hetkellä 4,6milj. euroa.

Jätä kommentti

*