lauantai 4.7.2020 Ulla, Ulpu

Sanoja Sinulle vuodesta 1976

”Tämä on semmoinen etälamautin!” Hoitaja ”käy” Helmi Ahosen luona myös virtuaalisesti.

Kotihoidon hoitaja on säännöllisesti yhteydessä Helmi Ahoseen etäyhteyden kautta. Keittiön pöydälle sijoitetun tabletin ruudulle ilmestyi tällä kertaa lähihoitaja Sari Savolainen.

Keittiön pöydällä oleva tabletti hälyttää ja kohta ruudusta näkyvä hoitaja kutsuu Helmi Ahosta.
Rautavaaran kotihoidosta lähihoitaja Sari Savolainen oli ottanut etäyhteyden 15 kilometrin päässä Rannankylällä yksin asuvaan Ahoseen sovittuna aikana. Hoitaja muun muassa kyseli vointia ja tarkisti onko lääkkeet otettu.
– Ja syönytkin olen, enhän minä syömättä pärjää, eikös se ole pääelinkeino, Ahonen vastaa naurahtaen ruudussa näkyvälle hoitajalle.
Ahonen on yksi Rautavaaran vanhuspalveluissa käyttöönotetun etähoitokokeilun asiakkaista. Hän on nyt muutaman viikon totutellut kohtaamaan hoitajan tabletin välityksellä kotonaan etukäteen sovittuna ajankohtana.
– Olihan se alkuun vähän outoa, mutta ei tämä vaikeaa ole. Ei tarvitse itse mitään nappeja painella, vaan mennä vain lähemmäksi ja vastata kutsuun, Ahonen kertoo.
Hän on ottanut huumorin mukaan laitteen käytössä ja nimennyt tabletin ”etälamauttimeksi”.
– Se on minusta tälle sopiva nimi. Saa sitä nimeä itse kukin käännellä miten haluaa, mutta ei se mikään haukkumanimi ole, tuntuu kotoisammalta kun on nimi koneelle.
Hän on asunut puolisonsa poismenon jälkeen yksin kotipaikallaan. Neljästä lapsesta yksi asuu Rautavaaralla, yksi Nilsiässä ja kaksi muilla paikkakunnilla. Perilliset pitävät säännöllisesti yhteyttä äitiinsä.
– Poika käy joka päivä työmatkallaan katsomassa, huolehtii puut ja muita arjen asioita. Minä kun olen jo 81-vuotias, en mikään uusi enää. Toistaiseksi olen pystynyt vielä kotona asumaan ja parempi näin. Kyllähän ne hoitopaikoissakin hyvän huolen pitäisivät, vaan olisi siellä vähän onehkoa (outoa) asua, kun se ei ole koti.
Etähoidon lisäksi kotihoito tekee Ahosen luokse myös kotikäyntejä, jolloin hoitaja tulee kotiin. Lisäksi hänellä on kaulassaan turvapuhelin, ja kotona kaksi kännykkää. Portaikkoon on tehty luiska ja posti tuodaan ovelle.

Etähoidossa hoitaja ja asiakas ovat puhe- ja näköyhteydessä virtuaalisesti tietotekniikan avulla. Kotihoidossa joulukuun alussa aloitettu etähoitokokeilu kestää puolen vuoden ajan.
Vanhustyönjohtaja Kaija Leskisen mukaan etäyhteys asiakkaaseen otetaan kotihoidon toimistosta automaattisesti sovittuna aikana.
– Ammattitaitoinen ja valveutunut hoitaja pystyy aika hyvin havainnoimaan asiakkaan voinnin etänäkin, toteaa Leskinen.
Etähoito on osa kotihoidon palvelua ja sen tarve räätälöidään henkilökohtaisessa hoitosuunnitelmassa.
– Asiakkaan tarpeen mukaan etähoitoyhteys voidaan sopia esimerkiksi aamuiksi ja illoiksi, ja päivällä tehdään kotikäynti. Jos kotihoito on vaativaa ja siihen tarvitaan käsiä, tai asiakkaalla on esimerkiksi pitkälle edennyt dementia, niin etähoito ei tietenkään sovellu.
Etähoidon hyötynä Leskinen mainitsee muun muassa työajan säästön, kun hoitajan matkoihin ja muu kotikäynteihin kuluva aika jää pois.
– Näin pystymme tarjoamaan enemmän hoitoa ja useampia käyntejä, kun jaetaan niukkoja resursseja asiakasmäärän lisääntyessä. Etähoito on yksi tulevaisuuden hoitomuoto.
Etähoitokokeilun taustalla on koko Pohjois-Savossa toimiva, Kehitysyhtiö SavoGrown hallinnoima Kohti eKuntaa-hanke. Koillis-Savon alueelta tässä virtuaalihoivapilottihankkeessa on Rautavaaran lisäksi mukana Kaavi.
Tabletteihin on asennettu sovellus, jonka kautta yhteydenotto tapahtuu. Kokeilun palveluntarjoaja on rovaniemeläinen Suvanto Care. Myös omainen pystyy olemaan sovelluksella yhteydessä omaiseensa kun asiasta sovitaan erikseen.
Kokeilun ajaksi kunnan on mahdollista saada maksutta viisi laitetta. Kokeilun päättyessä kunnassa arvioidaan etähoidon hyödyt ja päätetään, onko etähoitoon jatkossa tarvetta. Jos etähoitoa jatketaan, kokeilun ajaksi saadut tabletit jäävät kunnalle.
– Etähoito on lähtenyt muutaman asiakkaan kanssa hyvin käyntiin. Innokkuutta on ollut, mutta epäilyäkin. Kaikki eivät hyväksy etähoitoa, voi olla esimerkiksi ennakkoluuloa näitä laitteita kohtaan.
Jatkossa etähoidon avulla annattavat kotihoidon palvelut voisivat Leskisen mukaan laajentua esimerkiksi fysioterapia- ja lääkäripalveluihin.

Kommentit

 • Alli Huovinen

  Nuapurin tyttöhän se siinä! Terveiset Helmille!

 • Unto Murto, kj-emeritus

  Tämä oli Positiivinen eli Hyvä Uutinen kunnasta nro 154: Rautavaaran kunta haluaa aidosti mukaan Kohti eKuntaa -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on edistää sähköis-ten palveluiden yhteiskehitystä Pohjois-Savon kunnissa siten, että digitalisaatiota toteutetaan hyödyntäen kuntia jakamis- ja alustatalouden toimijoina. Jakamis- ja alusta-taloudella tarkoitetaan sitä, että palvelut ja toiminnot ovat digitaalisesti siten rakennettuja, että ne mahdollistavat palvelujen yhteiskäytön ajasta ja paikasta riippumatta.

  Yhdessä rakennetut sähköiset palvelut luovat Pohjois-Savoon eKuntia, jolloin kuntalaisille, kunnassa työsken-televille ja vapaa-aikaa viettäville tarjoutuu aito mahdol-lisuus monipaikkaisesti hyödyntää useamman kunnan palvelutarjontaa ja vaikuttaa useamman kunnan toimin-taan.

  Hankkeen tuloksena koko Pohjois-Savon profiili nousee eMaakunta- edelläkävijänä: maakuntana, joka ensimmäi-senä ryhtyy rakentamaan monipaikkaisille kuntalaisille yhteisiä e- palveluja.

  Tämä edelläkävijyys luo Pohjois-Savolle valtakunnallista näkyvyyttä ja tunnettuutta ja lisää Pohjois-Savon veto-voimaa uudenlaisten toimijoiden ja työntekijöiden houkut-telussa alueelle.

  Hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoissavolaiset kunnat, yritykset, toimijat ja kuntalaiset sekä ne kuntalaiset ja yritykset, jotka haluavat toimia ja vaikuttaa Savossa säh-köisesti.

  Kohti eKuntaa (Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen) budjetti ajalla 1.1.2018- 31.12.2020:
  – Kokonaisbudjetti: 499.830 euroa
  * EAKR: osuus 80%: 399.864 euroa
  * Pohjois-Savon liiton kehittämirahaston osuus 15%:74.975 euroa
  * Kuntarahoitusosuus ja Kehitysyhtiö Savo Grow yht. 5%: 24.992 euroa

  Kuntarahoitusosuudet 1.388 euroa/kunta. Mukana 18 kuntaa.

  Rautaavaaran kunta päätti esittelystäni 22.10.2018 ilmoittaa Pohjois-Savon liitolle ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n toimitusjohtaja Olli Tiaiselle, että:

  1. Rautavaaran kunta on mukana Kohti eKuntaa-hank-keessa ajalla 1.11.2018-31.12.2020. Ehdolla, että hank-keelle myönne- tään ulkopuolinen rahoitus EAKR:stä ja Pohjois-Savon kehittämisrahastosta rahoitussuunni-telman mukaisesti. Kuntarahoitusosuus on 1.388 euroa.

  2. kunnan yhteyshenkilönä Kohti eKuntaa -hankkeessa toimii kunnanjohtaja.

  Tämä hanke on erittäin tärkeä kunnan kehittämistyössä. Rautavaaran laajakaistapeitto (100Mb/s) on 100%. eKuntalainen on tulevaisuutta.

 • Unto Murto, kj-emeritus

  Tämä kirja on erittäin tärkeä. Varsinkin nyt, kun Suomessa puhutaan Vanhustenhuollon parantamisesta. Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -verkkojulkaisu on vapaasti jaettavissa henkilöstölle, luottamushenkilöille, sidosryhmille ja muille kumppaneille! #kuntiendigitalisaatio http://esitteet.luode.fi/kuntien-digitalisaatio/#

Jätä kommentti

*