torstai 20.6.2019 Into

Sanoja Sinulle vuodesta 1976

Nuorten hyvinvoinnista keskusteltiin

Rikoskomisario Juha Korhonen opasti vanhempia tunnistamaan hyvissä ajoin mahdolliset merkit lasten päihteiden käytöstä.

Vastuuta ja velvoitteita on hyvä antaa myös nuorille.

Nilsiän Nuorisofoorumin ja yhtenäiskoulun järjestämässä vanhempainillassa 19.4. käsiteltiin monia vanhempia huolestuttavia aiheita.
Koulukiusaamisesta, vanhempien roolista sen ehkäisemisessä sekä yleisesti siitä, mikä on vanhempien rooli nuorten elämässä, kävi puhumassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
Paikalla oli myös rikoskomisario Juha Korhonen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertomassa nykyisestä päihdetilanteesta ja erityisesti nuorten päihteidenkäytöstä Pohjois-Savon ja Nilsiän alueella.

Nuorten ja vanhempien välinen luottamus on tärkeää sekä koulukiusaamisen, että päihteiden käytön ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Tilastoiden mukaan tilanne on tältä kannalta varsin positiivinen.
– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamasta kouluterveyskyselystä selviää, että nuorten luottamus vanhempiinsa on korkeaa. Jopa yli 90 prosenttia 14–15 -vuotiaista nuorista sanoo voivansa luottaa vanhempiinsa, Kurttila kertoo.
Samaan hengenvetoon hän kuitenkin myös toteaa, etteivät vanhemmat ole aina täysin kärryillä siitä, mitä nuorten elämässä tapahtuu. Yksi huolestuttava seikka on esimerkiksi se, että jopa yli kolmasosa nuorista kertoo huumeita olevan helposti saatavilla.

Vaikka on hyvä, että vanhemmat pyrkivät pysymään tietoisina siitä, mitä heidän lastensa elämässä tapahtuu, on hyvä antaa vastuuta ja velvoitteita myös nuorille itselleen, jotta he huolehtivat itsestään ja toisista.
Nuoret itse ovat kuitenkin aina parhaiten tietoisia siitä, mitä kouluympäristössä tapahtuu, jolloin heidän on myös itse helpompi puuttua epäkohtiin.
Esimerkiksi kiusaaminen tapahtuu usein silloin, kun paikalla ei ole aikuisia. Tällöin nuoret ovat itse parhaassa tilanteessa puuttumaan asioihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö aikuisten tarvitsisi tehdä mitään.
– On hyvä esimerkiksi kysyä omalta lapseltaan, onko hän törmännyt kiusaamiseen tai onko tämän luokalla esimerkiksi sellaista nuorta, joka tuntuu aina jäävän yksin, Kurttila ohjeistaa.

Rikoskomisario Juha Korhonen avasi omaa osuuttaan kertomalla siitä, kuinka huumekauppa on muuttunut vuosien saatossa.
Huolestuttava tosiasia on, että huumeita on yhä helpompi hankkia. Tästä syystä olisikin tärkeää lähteä vaikuttamaan asioihin ennaltaehkäisevästi mahdollisimman varhain.
– Lasten ja nuorten asenteisiin vaikuttaminen, kiinnostuneisuus lapsensa elämästä, ongelmien tunnistaminen varhain ja niihin puuttuminen ovat tärkeä osa ennaltaehkäisevässä toiminnassa, Korhonen kertoo.

Vanhemmilla on velvoite suojella lapsiaan, mutta on hyvä muistaa, että vaikka epäilisi lapsensa käyttävän huumeita, myös alaikäisillä lapsilla on omat oikeutensa.
– Viestintäsalaisuuden suoja koskee myös lapsia, eikä vanhemmilla ole oikeutta lukea luvatta lastensa viestejä. Vanhemmilla on kuitenkin lainnojalla velvollisuus huolehtia lastensa turvallisuudesta ja taata tälle turvallinen kasvuympäristö, Korhonen kertoo.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmalla on oikeus tehdä lapsensa hyvinvoinnin kannalta tärkeitä päätöksiä keskusteltuaan asioista lapsen itsensä kanssa. Lapsen kanssa voi käydä myös esimerkiksi läpi mitä sovelluksia ja ohjelmia tällä on kännykässä käytössään.

Jätä kommentti

*