torstai 20.6.2019 Into

Sanoja Sinulle vuodesta 1976

Kirjastossa halua käydä useammin

Matti Rinne, Anneli Malinen, Mika Mustonen, Riina Jokinen ja hänen äitinsä Riikka Jokinen miettimässä ideoita ja ajatuksia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien kehittämiseksi.

Kuntalaiset esittivät asukasillassa ideoita Rautavaaran elinvoimaisuuden parantamiseksi.

Nuorisotilojen kehittäminen, ulkoilu- ja retkeilyreittien mainostaminen, kirjaston käyttömahdollisuuksien lisääminen.
Siinä muutamia asioita, jotka kaipaavat kehittämistä Rautavaaralla. Kunnan asukasillassa sinkoili ideoita, joilla voidaan vahvistaa kirkonkylän elinvoimaisuutta.

Kehittämistyössä kuntalaisten tukena on Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke, jota hallinnoi Kehittämisyhdistys Mansikka ry. Rautavaara on yksi hankkeen kahdeksasta pilottikohteesta. Muut kohteet ovat Sukeva Sonkajärvellä, Varpaisjärvi Lapinlahdella, Kangaslampi Varkaudessa ja Vesanto sekä Karttula, Muuruvesi ja Vehmersalmi Kuopiossa.
Hankkeen edustajana asukasillassa paikalla ollut kumppanuuskehittäjä Tuula Palojärvi totesi, että elinvoimaisuuden lisäämisessä tarvitaan asukkaiden ja eri toimijoiden yhteistä tahtotilaa asuinympäristön kehittämiseen.
– Olenkin huomannut, että ihmiset ovat selkeästi aiempaa innokkaampia asuinympäristönsä kehittämiseen, totesi Palojärvi ja kiitteli, että asukasiltaan oli tullut mukaan myös nuoria.
Etenkin liikkumiseen liittyvät asiat ovat Palojärven mukaan kaikille pilottikohteille haasteellisia, koska julkista liikennettä on vähennetty.
Hankkeessa myös kehitetään uudenlaisia käyttötarkoituksia, palveluita ja toimintaa erityisesti tyhjiin ja vajaakäyttöisiin kiinteistöihin, joita jokaisesta pilottikohteesta löytyy.

Asukasillassa kirjattiin ideoita ja ajatuksia muun muassa lasten, nuorten ja ikäihmisten palveluiden, turvallisuuden, sosiaali- ja terveyspalveluiden, harrastus- ja virkistysmahdollisuuksien, viihtyvyyden ja kirkonkylän yleisilmeen kehittämiseksi. Ideointiin voi vielä osallistua sähköisesti 6.5. saakka. Ideoita viedään eteenpäin hankkeen ydinryhmässä. Tässä vaiheessa ryhmään kuuluvat yhdistysten edustajana Pentti Kainulainen, kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Matti Ahonen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Matikainen, yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Marianna Kauhanen, vs. perusturvajohtaja Anna-Liisa Väyrynen, vs. sosiaalityöntekijä Tiia Hartikainen, elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Arto Hakkarainen ja vs. elinvoimajohtaja Petri Ahonen
– Täällä esitetyissä ideoissa on paljon sellaisia, joita voidaan viedä eteenpäin yhdessä tekemällä ja joista joku voisi ottaa kopin, kiitteli Palojärvi.

Esimerkiksi nuorisotilojen osalta asukasillassa nousi esille niiden nykyaikaistaminen. Toisaalta tuotiin esille, että monitoimitalolla sijaitseva nuorisotila on vähän syrjässä. Keskustelussa ehdotettiinkin vaihtoehdoksi alakoulua ja tämänkin näkökohdan huomioimista rakennuksen korjaussuunnittelussa. Nuorisotilojen pitäisi olla myös enemmän avoinna, ja sinne toivotaan välittäviä ja läsnä olevia aikuisia valvojiksi.
Petri Ahonen toi esille, että kunnassa on neljä sivukylää 20–30 kilometrin säteellä kirkonkylästä.
– Mitä toimenpiteitä tarvitaan, että myös kylillä asuvat nuoret hyötyisivät nuorisotiloista? Ahonen totesi.
Myös kirjastoa halutaan hyödyntää enemmän. Ideoissa ehdotettiin muun muassa omatoimikirjastoa. Ulkoilu- ja retkeilyreiteille toivottiin enemmän näkyvyyttä, kuten reittikarttoja, joita pääsisi katsomaan kunnan nettisivujen kautta. Valokuituverkon tehokkaampaa hyödyntämistä muun muassa kotipalvelussa ehdotettiin. Kylänraitille ja puistoon kaivattiin istutuksia.

Kommentit

 • UJM

  Rautavaaran kunnassa tarvitaan TYÖPAIKKOJA, TYÖPAIKKOJA ja TYÖPAIKKOJA. Suomen Kuntaliitto on julkaissut ensimmäiset ennakolliset laskelmat kuntien valtionosuudesta vuodelle 2019 internet-sivuillaan 2.5.2018.

  Ennakkolaskelman mukaan kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 8 232 miljoonaa euroa vuonna 2019 (8 458 milj. euroa vuonna 2018). Valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi samassa yhteydessä valtionosuuksien kanssa maksetaan kunnille ja muille opetuksen järjestäjille kotikuntakorvauksia.

  Kuntien valtionosuudet vähenevät ennakkolaskelmien mukaan -226 milj. euroa (-2,7 %, 41 €/asukas) vuodesta 2018 vuoteen 2019. Valtionosuuden muutokseen vaikuttavat mm. vuodelle 2019 tehtävä kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus (-214 milj. €), kuntien perustoimeentulotuen rahoitusosuuden muutos (kuntien rahoitusosuus kasvaa 106 milj. €) ja valtionosuuden kautta kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot (+136 milj. €). Kilpailukykysopimuksen takia kuntien valtionosuutta vähennetään vuonna 2019 yhteensä -497 milj. € (-91 €/as).

  Rautavaaran kunnan kuntakohtainen laskelma löytyy osoitteesta https://www.kuntaliitto.fi/asian…/valtionosuudet-vuonna-2019.

  Kunnan valtionosuusleikkaus on -406.556 euroa/-4,9% eli -239euroa/asukas.

Jätä kommentti

*