torstai 18.7.2019 Riikka

Sanoja Sinulle vuodesta 1976

Jotain vanhaa ja jotain uutta – Perinteikkään Restentin valinnan jälkeen torilavan valtasi nuorten VaaraFest.

Rautavaarapäivien VaaraFestin järjestelyistä vastasivat pääasiassa nuoret itse.

Vaikka Rautavaarapäivät ovat joka vuosi olleet ohjelmantäyteisiä, ja tekemistä ja näkemistä on ollut kaikenikäiselle katsojakunnalle, tänä vuonna tapahtuma tuntui ylittäneen itsensä.

Illan nimittäin kruunasi nuorison ensimmäistä kertaa organisoima ja järjestämä ohjelma VaaraFest. Pienimuotoinen festivaali oli saanut alkunsa nuorison toiveesta saada Rautavaarapäiville myös ohjelmaa, joka olisi suunnattu nimenomaan nuorisolle.

Työnsarkaa tapahtuman järjestämisessä oli riittänyt.
– Kyllähän se yllätti, miten paljon tässä on ollut työtä. Ei ihan riittänytkään pelkästään se, että valitaan artisti ja se olisi ollut siinä, Linnea Mustonen naurahti.
Pääesiintyjä oli suomalainen rap-artisti Aste, jota ennen nähtiin lavalla myös paikallista osaamista. Tanssiryhmä GJT ja räppäri Allu lämmittelivät yleisöä.

Lue lisää Rautavaarapäivistä Pitäjäläisestä 4.7.

Kommentit

 • Unto Murto, kj-emeritus

  Rautavaaran kunta täyttää 145 vuotta 12.9.2019.
  Juhlatilaisuus pitää tietysti järjestää. Kunnassa tulee jatkaa Positiivista Pöhinää Rautavaaran Päivien jälkeen. Juhlavuonna kunnan tulee esitellä itseään ja asemaansa kolmen maakunnan yhtymäkohtana kaikissa medioissa. Rautavaara on portti Pohjois-Savosta Pohjois-Karjalaan ja päinvastoin. Kainuulla ja Rautavaaralla on puolestaan moniakin liittymäkohtia, luonto ja luonnonolosuhteet tärkeimpinä. Rautavaaralla konkretisoituvat monet yhteiskuntamme tämänhetkiset taloudelliset, alu-eelliset ja sosiaaliset kipupisteet ja samalla mahdollisuudet.

  Rakennemuutos on koetellut Rautavaaraa rajusti vuosi-kymmenten mittaan. Pientilavaltainen maatalous ja metsä-työt työllistivät sotien jälkeen täkäläistä väkeä. Koneellistaminen ja Euroopan Unioni ovat muuttaneet elinkeinojen isoa kuvaa. Kunnan johto yhdessä maakun-nan päättäjien ja valtiovallan kanssa on tehnyt kaiken mahdollisen korvaavien elinkeinojen ja työpaikkojen saa-miseksi paikkakunnalle.

  Vanha Rautavaara eli luonnosta ja luonnonvaroista. Niin on myös uuden Rautavaaran laita: uusiutuvat luonnon-varat – vihreä Rautavaara – tarjoavat tämän päivän ja huomisen rautavaaralaisille uudenlaisia toimeentulo-mahdollisuuksia. Luontomatkailu, Paljakan alueen kehittä-minen ja Hiekkahäikän rantatontit, Metsäkartano, ulkoi-lureitit, metsä- ja energiatalous, Tiillikanjärven kansallis-puisto ja perusmaatalous merkitsevät töitä ja toimeen-tuloa. Rautavaara on luontonsa ansiosta merkittävä vapaa-ajan asuntojen kunta.

  Kunta on ponnistellut ihailtavan tuloksellisesti peruspal-velujen järjestämiseksi asukkailleen päivähoidosta van-husten hoitoon. Rautavaaran lentokeskus ja nuorisosirkus tunnetaan laajalti.

  Rautavaaran kunta on pieni, 1.631 asukkaan kunta, jossa on noin 542 mökkiä. Kunnan väkiluku on laskusuunnassa ja vanhusväestön määrä kasvussa. Nuorten sitouttaminen kuntaan ja kylien yhteistyön lisääminen on tarpeen väes-tökadon pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi kasvuun. Rautavaaran puitteet ovat erinomaiset asumiselle, yrittämiselle, opiskelulle ja työskentelylle, mutta sen tunnettuus on heikko. Erikoisliikkeiden palvelut ovat siirtyneet kasvukeskuksiin. Kunnan elinkeinoelämää ja palveluja on tarvetta monipuolistaa ja matkailuelinkeinoja kehittää.

  Perinteisen RAUTAVAARA PÄIVIEN kesätapahtuman kon-septin kehittämisessä VAARAFEST oli hyvä. Näin sitou-tetaan nuoria omaan kotikuntaan, vahvistetaan toimijoi-den välistä yhteistyötä, testataan ja luodaan uusia palve-luja sekä lisätään Rautavaaran kunnan tunnettuutta.

 • Unskin kynästä

  Ilman muuta kunnan 145-vuotisjuhla pitää
  järjestää. Juhlapuhujaksi Suomen Kuntaliiton uusi toimitusjohtaja Minna Karvinen. Kiitos. Positiivinen Pöhinä on päivän sana.

 • Unto Murto

  Suomen Kuntaliitossa ja sen JÄSENKUNNISSA on käytävä keskustelu erilaisista vaikuttamistavoista ja -mahdollisuuk-sista Euroopan unionissa.

  Kotimaan politiikan pyörteissä voi helposti unohtua, miten suuri merkitys EU:n päätöksenteolla on myös kunnille.

  Rautaavaaran kunnan viranhaltijoiden ja ennenkaikkea luottamushenkilöiden on syytä muistaa: Melkein 70 pro-senttia kuntien tehtävistä ja tekemisestä kytkeytyy EU:n päätöksentekoon jollakin tavalla.

  Kuntiin vaikuttavat muun muassa rahoitusmarkkinan, talouden vakauden ja suoraan lainsäädäntöön vaikuttavat toimet EU:ssa. Positiivista Pöhinää saadaan aikaan mm. Euroopan Unionin rahoituksella.

Jätä kommentti

*