keskiviikko 26.2.2020 Nestori

Sanoja Sinulle vuodesta 1976

Hankeosaamisen ammattilainen. Tuula Palojärvi auttaa yhdistysten ja yritysten hankerahoituksessa.

Tuula Palojärven työhön kuuluu myös Rautavaaran torin kehittäminen.

Tuula Palojärvi aloitti elokuun alussa Rautavaaran kunnan hanke- ja elinkeinokoordinaattorina. Elokuun ajan hän työskentelee vielä puoliksi myös maakunnallisessa Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa. Rautavaaralla Palojärven hanketyö kestää vuoden 2020 loppuun.
Rautavaaralla työskentelystä Palojärvi kiinnostui Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen tiimoilta ja hän haki nykyiseen työhönsä, kun paikka avautui.
– Rautavaara on yksi hankkeen pilotteja, hän kertoo.

Palojärven pesti on kaksiosainen. Toinen osa on Vaaralla Palaa -hanketta ja toinen osa Rautavaaran kunnan elinkeinopalveluiden alaista.
Palojärvi työskentelee yritysten ja yhdistysten tukena niiden kehitystyössä ja auttaa niitä löytämään rahoitusvaihtoehtoja. Yrityksiin ja yhdistyksiin hän ottaa pian yhteyttä.
Palojärvi työskentelee myös eri tapahtumien ja niiden järjestäjien kanssa. Seuraava isompi tapahtuma on Venetsialaiset jo elokuussa. Yhdessä tapahtumien järjestäjien kanssa kootaan julkinen vuosikello, jotta kaikki tietävät, milloin mitäkin tapahtuu.
– Jos mitään ei ole näkyvillä, niin voidaan ajatella, että mitään ei tapahdu, Palojärvi muistuttaa.
Palojärvi luottaa, että yrittäjät ja yhdistysten puuhahenkilöt itse tietävät mitä haluavat, mutta hän uskoo voivansa tuoda ideoita ja näkökulmia asioihin.
Hän on myös vahvasti mukana kunnan viestinnässä ja kehittää yritysten sekä yhdistysten viestintää ja markkinointia koulutuksin ja työpajoin.

Elämä on kuljettanut Palojärveä Rovaniemen ja Helsingin välillä. Yleensä hän on asunut maaseudun rauhassa. Mikäli työt jatkuvat pidempään, niin hän ei pidä mahdottomana ajatusta muuttaa Rautavaaralle.
– Ihmisen kokoista olemista ja toimintaa, hän sanoo.
Omien lasten hoitovapaan jälkeen Palojärvi perusti yrityksen ja ompeli lastenvaateita. Niitä hän möi Lapin hiihtokeskuksissa. Nykyisin hän valmistaa harrastuksenaan nukkekotien asukkaille miniatyyrivaatteita ja myy niitä netin kautta. Eniten Yhdysvaltoihin.
Savoon Palojärvi saapui miehensä työn perässä ja päätyi mainostoimistoon Keiteleelle. Työssään, ensin harjoittelijana ja myöhemmin yrittäjänä, hän opetteli alan työn, kuten yhteisöviestintää ja kuvankäsittelyä.
Savon Yrittäjissä Palojärvi toimi järjestösihteerinä ja -päällikkönä. Monipuolisten työtehtävien kautta hän on myös oppinut paljon, koska on samalla haastanut itseään.
– Opiskelen töissä ollessa mitä töissä tarvitsee tehdä, hän kertoo.
Hanketöissä Palojärvi on ollut mukana vuodesta 2009 lähtien. Oman yrityksen kautta hän on tehnyt töitä julkiselle puolelle sekä yrityksille ja yhdistyksille.
– Useampi hanke. Välillä yhtä aikaa. Limittäin ja lomittain, hän naurahtaa.
Hankkeissa Palojärveä huolettaa niiden jatkuvuus. Nyt laaditaan käsikirja tapahtumien järjestämisestä, jotta ne onnistuvat, vaikka järjestäjät vaihtuisivat.

Kommentit

 • Unskin kynästä

  Kaikille Vaaralla Palaa -hankkeessa ja Rautavaaran kunnan elinkeinopalveluiden mukana oleville. Tämä kirja on erittäin tärkeä. Varsinkin nyt, kun Suomessa puhutaan Vanhusten-huollon parantamisesta. Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -verkkojulkaisu on vapaasti jaettavissa henkilöstölle, luottamushenkilöille, sidosryhmille ja muille kumppaneille! #kuntiendigitalisaatio http://esitteet.luode.fi/kuntien-digitalisaatio/#

 • Unskin kynästä

  Unskin kynästä: Tästä selkeä hanke pystyyn. Tärkeänä kunnan elinvoimaisuuden kehittämistyönäni pidän Paljakan luonnonsuojelualuetta tietty. Hieman tietoa siitä, miten sen teimme viidessä (5) vuodessa.
  Kiparinvuoren ja Paljakan tilojen määräalojen saaminen retkeily- /luonnonsuojelukohteeksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus-ohjelma METSOon toteutui. Alueen kokonaispinta-ala noin 52,8 ha.
  Maaliskuussa 2013 käynnistimme kunnanjohtajan Murron johdolla neuvottelut kunnan ja Pohjois-Savon ELY–keskuksen/Ympäristö ja luonnovara toimiala-alan/ylitarkastaja Leila Kantosen kanssa ta-voitteena Paljakan alueen saaminen Etelä-Suomen metsien moni muoto-ohjelman METSOn kohteeksi.
  Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa 6/19.12.2016 §:ssä 63 sopimuksen Luonnonsuojelualueen perustamisesta Rautavaaran kunnan ja Suomen valtion edustajana Pohjois-Savon ELY-keskuk-sen kanssa/Metsänhoitaja Marko Haaviso. Tila: Kiparinvuori RN:o 52:0. Pinta-ala: noin 20,2 ha. Rauhoittamisen tarkoituksena on metsäluonnon suojeleminen säilyttämällä alue luonnontilaisena.
  Sopimus luonnonsuojelualueen perustamisesta allekirjoitettiin 30.1.2017. Rauhoituskorvaus 88.000 euroa valtio maksoi kunnalle helmikuussa 2017. Lisäksi Suomen valtio edustajanaan Pohjois-Savon Ely-keskus osti perjantaina 19.5.2017 määräalat kiinteistöistä Pieni-Mäkelä RN:o 14:32 ja Paljakka RN:o 53:2 Rautavaaran kunnan Suojärven kylässä.
  Pinta-ala noin 32,8 ha. Kauppahinta on 303.000 euroa.
  Ostotarkoitus:luonnonsuojelu ja kunnan matkailua tukeva toiminta. Yhteensä näiden tulosvaikutus Rautavaaran kunnan vuoden 2017 käyttötalouteen oli 324.744 euroa (Tulokseen kirjataan Tasearvon ja Myyntihinnan erotus).
  Tämä avaa aivan uuden mahdollisuuden Kunnan matkailun kehittämiseen vuonna 2015 laaditun Kunnan Matkailun kehittämissuunnitelman (Matkailun Master Plan) mukaisesti vv.2015-2018. Kutsu Tuula Palojärvi hankesuunnitelman ja rahtoitushakemuksen laatimiseen asiasta neuvottelun syksyn 2019 aikana.

 • Piällysmies

  Paljakan kehittämiseen mukaan tietysti Suomen valtio: Metsähallitus ja Pohjois-Savon ELY-keskus.

 • Unskin kynästä

  Positiivinen Pöhinä jatkuu Rautavaaran Lentokeskuksessa. Tosi mahtavaa. Karjalan lennoston saapumiserän II/2019 sotilasvala pidetään Rautavaaran lentokeskuksessa lauantaina 17.8.2019. Valansa vannoo noin 165 varus-miestä. Karjalan lennoston päätukikohta on Rissalassa 20 kilometrin päässä Kuopiosta.Päivään kuuluu sotilasvalan ja –vakuutuksen lisäksi perinteinen seppeleenlasku, kalusto-näyttely, kutsuvieras- ja yleisölounas sekä kaikille avoin maanpuolustusjuhla. Lennoston valan kruunaa lentokeskuksessa suoritettava ohimarssi sekä ylilento ja Hornet-esittelylentonäytös.

  Tilaisuuteen osallistuu lennoston joukkojen lisäksi sotilas-soittokunta, reserviläisjoukkue ja maanpuolustusjärjes-töjä. Varusmiesten omaisia odotetaan saapuvan paikalle noin 500 henkilöä. Tapahtumapaikan kunnostaminen lentokeskuksessa alkaa jo perjantaina. Valapäivänä seppeleenlasku san-karihautuumaalla alkaa jo klo 8:45 ja itse sotilasvala lentokeskuksessa klo 10:15. Kaikille avoin maanpuolustusjuhla on klo 13:30. Maanpuolustusjuhlan juhlapuheen pitää Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja Marko Korhonen.

 • Unto Murto

  Tässä olisi selkeä YHTEISTYÖN paikka alueen kunnille. Valtiovarainministeriö (VM) on avannut elokuun alussa 30 miljoonan euron rahoitushaun kunnille digitalisaation edistämiseen (ns. digikannustinraha).

  Käytännössä rahoitushakuja on kaksi:

  Kunnat voivat hakea suoraan valtionavustusta kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittämiseen liittyviin hankkeisiin.

  Avustusta voi hakea 1.8 – 19.9.2019 klo 16.15 asti.

  Kunta voi myös jättää ehdotuksensa tai ilmoittaa kiinnostuksestaan osallistua kuntien yhteisesti toteuttamiin digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Hankkeiden tulee olla kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia.

  Ehdotuksia voi jättää 1.8 – 5.9.2019 klo 16.15 asti. Tämän jälkeen ehdotuksia työstetään yhdessä muiden kuntien kanssa. Näille yhteishankkeille avataan varsinainen valtionavustushaku myöhemmin syksyllä 2019.

  Rahoitushaussa valtionavustuksen myöntämisessä arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien kannalta. Avustusta voidaan myöntää kunnalle tai useammalle kunnalle yhdessä.

  Valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 85 % hyväksyttävistä hankekustannuksista. Hankkeet on toteutettava 30.11.2021 mennessä.

  Kuntaliitto tekee tiivistä yhteistyötä valtiovarainministeriön kanssa. Kuntaliiton tietoyhteis-kuntayksikkö tukee kuntia, erityisesti yhteishankevalmistelussa ja hankekumppaneiden etsimisessä

Jätä kommentti

*